Bưởi da xanh loại 2

Bưởi da xanh loại 2

Bưởi da xanh loại 2

Rút hầm cầu Quận 3

Rút hầm cầu Quận 7
Rút hầm cầu quận tân bình